Kategorie

Nasza strona

RODO – przetwarzanie danych osobowych

 

w firmie Smaki Świata Agnieszka Cioch

Os. Kosmonautów 4/170 61-624 Poznań

NIP 972-108-33-11

REGON 302267169

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ich przetwarzanie jest niezbędne do przygotowania lub wykonywania umowy z osobą, której dotyczy w celu wystawienia faktury lub paragonu i realizacją zamówienia.

 

Administrator danych

Agnieszka Cioch –sprzedawca w sklepie w stosunku do danych osobowych swoich klientów

Podmiot przetwarzający dane na zlecenie

Dane powierzone do przetwarzania przez administratora, biurze rachunkowemu, przez Pocztę Polską, bądź frmę kurierską

 

Prawo osób, których dane są przetwarzane według RODO

Prawo dobycia zapomnianym – możliwość żądania usunięcia przez osobę, której dotyczy danych osobowych przez administratora, któremu udostępniono te dane.

Prawo do ograniczenia przetwarzana

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do przenoszenia danych

 

 

 

 

W przypadku naruszeń ochrony danych osobowych proszę o kontakt email: smakiswiata@vp.pl z administratorem Agnieszka Cioch lub adres poczty

Smaki Świata Ągnieszka Cioch

Os kosmonautów 4/170

61-624 Poznań

 

Zakres i cel przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone dane zwykłe, które dotyczą klientów administratora w postaci: imię i nazwisko, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dane firmy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji zamówienia (dostarczenia zamówionego towaru) lub rozpatrzenia reklamacji.

Czas przechowywania danych

Obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony lub przewidziany zgodnie z obowiązującym prawem. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.